Komerční prostory základní - vysoká zátěž 33Zátěž průmyslová - střední 42Útlum akustického i kročejového hluku ProtisklusSnížená hořlavost Cfl-s1

Tvarová stálost