Pokládka kobercepokladka koberce

1.Přípravte si místnost. Vyrovnejte nejprve pomocí stěrkové hmoty nerovnosti a trhliny na podlaze. Zbavte podlahu případných nečistot a zbytků lepidla z dřívější podlahové krytiny. Důležité je, aby byl podklad při pokládání koberce suchý. Odstraňte přechodové a obvodové lišty.

2.Rozložte koberec volně v místnosti s minimálním přesahem 5cm. Nechte koberec několik hodin volně rozprostřený v místnosti (nejlépe přes noc), aby se vyrovnaly záhyby. Podlahová krytina z přírodních vláken se musí aklimatizovat min. 24 hodin při pokojové teplotě. Změřte jednotlivé pásy s rezervou cca 2 %, protože se materiál může z důvodu pozitivních hygroskopických vlastností srazit.

3.Přitlačte koberec po celém obvodu stěn tak, aby těsně přiléhal a vytlačte si bez poškození koberce tupou stranou zalamovacího nože do koberce okraj místnosti pro odříznutí zbytků. Přiřezávání koberce dělejte ostrým nožem tak, že si pomocí lišty přitlačíte krytinu ke stěně a přečnívající zbytek odřízněte. Až následně vyřízněte rohy a jiné výklenky a další specifika prostoru. Okraje je dobré začistit kobercovou páskou nebo skrýt pod kobercovou lištu.

4.K přilepení použijte speciální lepidlo nebo oboustrannou lepicí pásku. Je-li koberec z přírodního vlákna nebo má-li spodní stranu z netkané textilie (rouna), je optimální použít lepicí pásku. Lepidlo se nanese na kraje a plošně. Lepicí páska u menších ploch pouze na okrajích koberce, u větších ploch kromě toho křížem po celé ploše. Koberec pevně přitlačte pomocí jakéhokoliv předmětu s velkou plochou.

5.Krytinu z přírodního vlákna, je nutné přilepit celoplošně. Naneste na podklad lepidlo a rovnoměrně je rozetřete ozubenou stěrkou – nejprve pouze v polovině místnosti. Nános lepidla by měl být min. 600 g/m², ozubení stěrky B2. Koberec položte do mokrého lepidla. Důležité: Řezné hrany je nutno navlhčit lepidlem. Koberec zatlačte do lepidla a vyrovnejte směrem do stran pomocí válečku. Opravy proveďte ihned. Místnost důkladně větrejte.

6.Přesahující koberec zatlačte do rohů. Nyní můžete také ve vnitřních rozích úplně odříznout přečnívající části koberce, aniž byste uřízli příliš velký kus.

7.Při nastavování položte oba pásy s přesahem cca 3–5 cm přes sebe a prořízněte oba pásy pomocí nože na koberce. Získáte tak plynulé napojení. Dbejte na to, aby pásy koberce směřovaly stejným směrem. Zjistíte to tak, že přejedete po koberci prázdnou lahví. Pásy se přitom musí ohnout stejným směrem.

8.U prahů je musíte pracovat opatrně. Zatlačte koberec tupou stranou nože do rohu, poté jej odřízněte cca o půl centimetru výše. Krátký přesah koberce zatlačte nožem pod práh dveří. Zakryjte koberec podél stěn pomocí soklové lišty. Lištu přišroubujte pomocí aku-šroubováku.

9.Koberec na místě přechodu zafixujte pomocí kovové lišty.

 

 

Pokládka PVCpokladka pvc

 

  1. Odstraňte pečlivě starou podlahovou krytinu, včetně všech zbytků lepidla. Trhliny vyrovnejte stěrkovou hmotou nebo nivelační hmotou, kterou musíte nechat kompletně vyschnout. Položte PVC krytinu v místnosti rovně, bez záhybů a okraje ořízněte s minimálním přesahem 5cm. PVC nechte následně 24 hodiny v místnosti aklimatizovat.

  2. Nyní můžete PVC krytinu s pomocí pravítka na koberce přesně přiříznout. PVC krytinu pevně přitlačte a ponechte mezi krytinou a stěnou mezeru cca 1 mm (dilatační spáru), aby mohlo PVC pracovat.

  3. Totéž platí pro rohy místnosti: PVC pevně přitlačte a opatrně jej uřízněte (můžete provést pomocný řez u přesahujícího okraje PVC směrem do rohu stěny a podlahy). U vnějších rohů byste měli PVC nejprve naříznout diagonálně od okraje k rohu, přehyb pevně přitisknout a přesahující část uříznout.

  4. VC podlahovou krytinu můžete pokládat následujícím způsobem: Volné pokládání se zajištěním krytiny pomocí oboustranné lepenky (vhodné pro menší místnosti) nebo celoplošné přilepení PVC krytiny (doporučuje se ve větších místnostech). Pokud zvolíte variantu volného pokládání, je nejlepší zafixovat okraje a spoje pomocí lepicí pásky.

  5. Při přiřezávání spojů položte pásy PVC na sebe a přiřezávejte je společně. Spoj podlepte lepenkou.

  6. Aby se na PVC nevytvářely vlny, měli byste v místnostech větších než 20 m² krytinu přilepit celoplošně. Krytinu přitom z jedné strany sviňte, natřete podlahu lepidlem a krytinu položte zpět na lepidlo. Poté natřete zbytek podlahy vždy po pásech, širokých 1 m, a PVC postupně pokládejte. Zvolíte-li celoplošné lepení, můžete PVC buď dobře přitlačit, nebo pro vyrovnání použít váleček. Respektujte čas schnutí lepidla! Na rozdíl od volného způsobu pokládání nelze u lepeného PVC po podlaze okamžitě chodit.

  7. Pro přechody ke stěnám nabízíme plastové profilové lišty, které lze jednoduše namontovat. Lišty se v závislosti na použitém modelu buď lepí, šroubují, zasunují, nebo přitloukají. Rohy můžete řezat buď na pokos, nebo můžete použít hotové vnitřní a vnější rohy. Pokud máte k dispozici staré podlahové lišty, můžete použít k zakrytí řezné hrany podlahové krytiny čtvrtkruhové lišty nebo malé soklové lišty.