Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Režim – běžný

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eurokoberce.cz.

Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „Kontakty“ (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.eurokoberce.cz, je firma EURO KOBERCE s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze dne 3.10.94 od. C vložka 31932.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami   upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními  podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně  dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Jak nakupovat

1.    V první řadě proveďte výběr zboží-podlahové krytiny.
2.    Zašlete e-mailem objednávku na Vaše vybrané zboží, kde je nutné udat následující údaje, které jsou nezbytné pro bezproblémovou komunikaci :
jméno, příjmení a adresu příjemce, telefonický kontakt (důležité pro přepravní společnost, aby se s Vámi řidič mohl spojit a tak upřesnit čas dodávky) a e-mailovou adresu pro naši snazší komunikaci. Způsob dopravy nebo vyzvednutí. A způsob platby.
3.    Jestliže je objednávka úspěšně odeslána bude Vám v nejkratší možné době potvrzena. V  potvrzení Vaší objednávky, ve kterém bude přesně uvedeno, jaké zboží a za jakou cenu jste si vybrali, popř. způsob dopravy (expedice) a její cena, kterou jste si zvolili.  Pozor, pokud Vám potvrzení elektronickou poštou nepřijde, je možné, že se objednávka správně neuložila. V tom případě nás prosím kontaktujte.
4. Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH.
5. Rozměry u zboží jsou v uvedeny v centimetrech.

Nákupní řád

1. Každá objednávka učiněná zákazníkem je návrhem kupní smlouvy a je považována za závaznou. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2. Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.eurokoberce.cz.
3. Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodavatelem dodáno, o této skutečnosti bude kupujícího bez odkladu písemně informovat.
4. Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi, sloužící pro bezproblémové doručení zboží.
5. Jestliže spotřebitel zjistí vadu nebo zboží neodpovídá údajům požadovaným v objednávce, má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 3 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději pátý den od doručení zboží.

Zboží je třeba doručit kompletní, spolu s původním obalem, nepoškozené a nejevící známky užívání, spolu s dokladem prokazujícím koupi zboží u prodávajícího na adresu uvedemou na objednávce.

V případě, kdy by vracené zboží bylo poškozené nebo nekompletní, vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Pokud spotřebitel takto od smlouvy odstoupí, vrátíme mu částku odpovídající kupní ceně do 3 dnů od převzetí a kontroly zboží, nejpozději do 30 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy.

Dopravné a doběrečné není součástí kupní ceny, jeho úhradou hradí kupující náklady řádného doručení a předání zboží, tyto částky se nevracejí. Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.

K přepravě zboží využíváme služeb PPL  a TOPTrans, platí pro ČR

Zvolí-li kupující platbu na dobírku, bude mu vedle dopravného dále účtováno doběrečné ve výši 120,- Kč.

Cena za dopravu a doběrečné nejsou součástí kupní ceny. Objednáním zboží včetně jeho dopravy (ze strany kupujícího) a potvrzením objednávky (ze strany prodávajícího) vzniká vedle kupní smlouvy smlouva o přepravě zboží zahrnující závazek prodávajícího zajistit včasné a řádné dodaní věci a závazek kupujícího uhradit výše uvedené náklady přepravy, popř. také doběrečné (v případě zvolení platby na dobírku). Splnil-li prodávající svůj závazek vyplývající ze smlouvy o přepravě řádně a včas, a kupující si zboží nevyzvedne, má prodávající nárok na náhradu nákladů za dopravu zboží zpět od kupujícího.

Způsob expedice a dopravy zboží je upraven v sekci Doprava zboží, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

Doprava zboží

Expedice zboží
Zboží je expedováno v rámci České republiky zpravidla do 5-ti pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě jiné dodací lhůty Vás budeme nejpozději následující pracovní den po přijetí Vaší objednávky informovat. Lhůtu 5-ti pracovních dnů nelze dodržet, pokud zboží není na skladě a je nutno ho objednat. V tomto případě Vás budeme nejpozději následující pracovní den od obdržení objednávky informovat a dohodneme s Vámi náhradní termín dodání. Pokud kupující s navrhovaným náhradním termínem dodání nebude souhlasit, může od smlouvy odstoupit. V případech, kdy zákazník platí bankovním převodem, běží expediční lhůta 3 pracovních dnů až od obdržení a zaúčtování platby. Daňový doklad, společně s dodacím listem Vám bude ve většině případů zaslán společně se zásilkou. V některých případech bude zaslán dodatečně poštou z důvodu maximálního urychlení expedice zásilky k Vám.

Doprava objednaného zboží je zajišťována PPL nebo u rozměrnějších zásilek přepravní společností TOPTrans.
Přepravní společnost PPL doručuje zásilky v rámci České republiky většinou do 24 hodin od okamžiku expedice. Jedná se vždy o pracovní dny, nikoliv o víkend nebo svátek.

1. Osobní odběr
Zboží si můžete po předchozí telefonické domluvě vyzvednout na adrese jednotlivých provozoven.

2. PPL nebo Toptrans
Při zaslání přepravní společností PPL nebo Toptrans Vám bude zásilka doručena na Vámi udanou adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pokud nebudete zastiženi, zanechá Vám pracovníkPPL  (Toptransu) „Oznámení o zásilce “ nebo Vás bude kontaktovat telefonický a proto nezapomínejte uvádět do objednávky Váš telefonní kontakt.

Reklamační řád

1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Práva ze záruky

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje, s výjimkou zboží, u kterého je uvedena záruka kratší.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady  neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

  3. Kupující přebírá objednané zboží na základě zaplacení a převzetí dobírky od přepravce. Úhradou kupní ceny kupující zároveň souhlasí, že okamžikem této úhrady na něj přechází vlastnické právo k věci.

  4. Vzhledem k nárůstu objemu zásilek odesílaných zákazníkům prostřednictvím přepravních společností si dovolujeme vysvětlit postup při řešení reklamací při doručení zásilky, která je neúplná či poškozená. Dodržením tohoto postupu spotřebitel výrazně sníží riziko případných komplikací s následnou reklamací dodání zásilky. Veškeré zásilky, které zákazník přebírá, doporučujeme ještě v přítomnosti řidiče přepravní služby prohlédnout. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. Nebude-li rozdíl zaznamenán na dokladu o převzetí (zaplacení), bude prodávající vycházet z toho, že zboží bylo řádně a v pořádku kupujícímu předáno. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí. Kopii prosím zašlete na adresu naši firmy EURO KOBERCE s.r.o., Poděbradská 13, Praha 9, 190 00. Jinou možností je vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět naší společnosti s uvedením důvodu na přepravním listu dopravce. Převzetím a zaplacením dodávky zboží kupující potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození.

5. Množstevní a zjevné vady musí kupující, který není spotřebitelem reklamovat při převzetí zboží a dokladovat zápisem buď u přepravce nebo při osobním převzetí přímo u prodejce. Je-li kupujícím spotřebitel, nedodržením tohoto postupu není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci u prodávajícího. V takovém případě bude prodávající prokazovat, že spotřebitel zásilku převzal ve shodě s kupní smlouvou. Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou instalací a manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

  7. Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je nutné k reklamaci ve všech případech spolu se zbožím předložit doklad o zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je toto doporučeno, v případě nepředložení dokladu o zaplacení musí kupující prokázat koupi zboží u prodávajícího jiným prokazatelným způsobem.

8. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Reklamaci uplatňujte na adrese naší firmy:
EURO KOBERCE s r.o., Poděbradská 13, Praha 9, 190 00

9. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace ani kupující, ani prodávající (pokud by se ovšem ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že jde z jeho strany o zneužití práv).

10. Naším cílem je především spokojený zákazník, z tohoto důvodu respektujeme práva, která zákazníkovi pro reklamace, popř. odstoupení od smlouvy spotřebiteli poskytují právní předpisy ČR. Dodržením tohoto reklamačního řádu zákazník usnadní vyřízení reklamace

FAKTURA: (daňový doklad) není součástí dodávky, zasíláme ji automaticky, až po dodání. Nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení zboží jí obdržíte na e-mail zadaný při vytvoření objednávky. Proč daňové doklady zasíláme elektronicky? Přispíváme tak k ochraně životního prostředí.

!!! UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY !!!!

Upozorňujeme zákazníky, že vzhledem k počítačové technice a focení vzorů koberců a PVC se mohou odstíny lišit od skutečnosti. Uznání takové případné reklamace v tomto směru není možné !!!!  Ceny prezentované na stránkách EURO KOBERCE se mohou lišit od cen na kamených prodejnách!!!!